Ga naar hoofdinhoud

VRAAG OVER EEN CONCREET PROBLEEM?
BEL 013-590 65 40

Alimentatie onderzoek

U betaalt partneralimentatie, maar u twijfelt of uw ex-partner inmiddels weer aan het werk is gegaan of opnieuw samenwoont. Wij helpen u om uw vermoedens te bewijzen met ons alimentatie onderzoek zodat u niet meer verplicht bent tot het betalen van de partneralimentatie. U kunt dan eventueel teveel betaalde alimentatie terugvorderen.

Wij onderzoeken voor u:

  • of de affectieve relatie tussen uw ex-partner en zijn/haar nieuwe partner van duurzame aard is;
  • of zij ook samenwonen;
  • of zij een gemeenschappelijke huishouding voeren;
  • of er sprake is van wederzijdse verzorging.

In veel gevallen kunt u ook juridisch bijgestaan worden. In dat geval vormt GTO Legal Services graag een drie-eenheid met u en uw advocaat.  In de meeste gevallen is het mogelijk om tot een nihil stelling van de partneralimentatie te komen zonder tussenkomst van een rechter.

Verplichting tot betaling opheffen

Als door alimentatie onderzoek samenwonen na echtscheiding bewezen wordt, kan een rechter de verplichting tot betaling van alimentatie opheffen. Alimentatie onderzoek kan leiden tot een besparing van wel tien- tot honderdduizenden euro’s. Daarnaast kunnen de kosten van een ingesteld alimentatie onderzoek op uw ex-partner te verhalen zijn.

Uitgebreid alimentatie onderzoek

Het verrichten van een alimentatie onderzoek houdt meer in dan slechts het nemen van een aantal foto’s. Het betreft in de meeste gevallen een uitgebreid onderzoek van ongeveer drie weken, verspreid over twee tot drie maanden. Door het bijhouden van jurisprudentie inzake artikel 1:160 BW, worden door GTO-Recherche up-to-date opsporingsmethodieken gebruikt.

GTO-Recherche kan ook een informatief vooronderzoek, observaties en een tactisch onderzoek voorstellen. Of een “buurtonderzoek”. Als alle observatiewerkzaamheden zijn afgerond, wordt vaak een buurtonderzoek ingezet in de omgeving van de woning waar een van de twee onderzochte personen zegt te wonen of ingeschreven staat, maar nauwelijks of nooit verblijft. Door buurtbewoners te interviewen ontstaat vaak een compleet beeld, wat eerder uit de observaties vast is komen te staan. Op deze manier worden objectieve getuigen aan het onderzoek toegevoegd, hetgeen uw case sterker maakt.

Tijdens het intakegesprek, welke geheel vrijblijvend is, leggen wij u graag meer uit over de verschillende onderzoeksmetehoden.

Meer informatie?

Ook voor een algemene vraag.

Justitie en Veiligheid
ND 2839 / POB 1808

Afdeling
Bijzondere Wetten

Autoriteit Persoonsgegevens
FG011927

Back To Top