Ga naar hoofdinhoud

VRAAG OVER EEN CONCREET PROBLEEM?
BEL 013-590 65 40

Cookie- en privacyverklaring

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics cookies

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.


Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Europese General Data Protection Regulation, stelt.

Het gebruik van persoonsgegevens door GTO Protection

GTO Protection verkrijgt persoonsgegevens van u als persoon, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website (aanvraag of contactformulier), email, telefoon, visitekaartje of sollicitatie. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening, aan wie u toestemming heeft gegevens om uw contactgegevens aan ons door te geven.

Categorieën van persoonsgegevens:

Binnen GTO Protection verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

  • Bedrijfsnaam;
  • Voor- en achternaam contactpersoon;
  • Aanhef;
  • Adres en woonplaats;
  • Emailadres;
  • Contactgegevens zoals algemene telefoonnummers en mobiele nummer.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

De persoonsgegevens worden verzameld voor het onderhouden van contact, voor het uitvoeren van opdrachten en het verlenen van een goede en efficiënte dienstverlening, het beheren van het klantenbestand, het verrichten van administratieve handelingen, crediteuren en debiteurenbeheer, facturatie en innen van gelden, het nemen van eventuele incassomaatregelen, verbetering van de dienstverlening en het voeren van geschillen.

De persoonsgegevens middels de website worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor online marketingdiensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Wij proberen de gegevens van de website zo veel mogelijk te anonimiseren.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat GTO Protection hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
  • De uitvoering en bescherming van onze financiële belangen;
  • De verbetering van onze diensten;
  • De continuïteit in het bieden van onze diensten op langere termijn.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening wisselt GTO Protection persoonsgegevens uit. GTO Protection maakt voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, de leverancier van ons boekhoudpakket, de leverancier van ons CMS-systeem, een marketingbureau of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt.

Wij maken met alle partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens afspraken middels verwerkersovereenkomsten, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer GTO Protection een wettelijke verplichting moet voldoen. GTO Protection zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Meer informatie?

Ook voor een algemene vraag.

Back To Top